Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

chodzobejmijmniedokrwi
22:30
W jednej sekundzie chce mi się płakać, w jednej chce mi się zabijać, w jednej chce mi się umrzeć.
— Milion małych kawałków.
22:30
2393 18c2
chodzobejmijmniedokrwi
22:30
Trochę tego żałuję, ale dzisiaj to już szczegół
— Grubson
chodzobejmijmniedokrwi
22:30
Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że to już koniec. Naprawdę. Nie ma drogi powrotnej. Jest Ci żal. Próbujesz sobie przypomnieć, kiedy wszystko się zaczęło, a zaczęło się wcześniej, niż Ci się wydaje. O wiele wcześniej. Wtedy zaczynasz rozumieć, że nic nie dzieje się dwa razy. Już nigdy nie poczujesz się tak samo, nigdy nie wzniesiesz się... trzy metry nad niebo.
— Trzy metry nad niebem.
Reposted fromcholernysentyment cholernysentyment
chodzobejmijmniedokrwi
22:30
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a my mieliśmy tylko chwilę.
— A. Camus "Dżuma"
Reposted fromtutaj tutaj viacholernysentyment cholernysentyment
chodzobejmijmniedokrwi
22:30
Rany, których nie widzisz, są najbardziej bolesne.
— Nelson Mandela
chodzobejmijmniedokrwi
22:30
4517 a0fa
Reposted fromakord akord viacholernysentyment cholernysentyment
chodzobejmijmniedokrwi
22:29
jak nierówno między ludzi wydzielone jest szczęście...
— nad niemnem.
chodzobejmijmniedokrwi
22:23
0707 538d 500
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viairmelin irmelin
chodzobejmijmniedokrwi
22:23
http://33.media.tumblr.com/4861614669f958eee6b6d8d9da2e3920/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo1_500.gif
http://38.media.tumblr.com/2f40028603de7e01f5c20069fce3fc86/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo2_500.gif
Want.
Reposted fromjaskier jaskier viairmelin irmelin
chodzobejmijmniedokrwi
22:23
0333 d266
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

August 19 2017

chodzobejmijmniedokrwi
17:48
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:48
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl