Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

chodzobejmijmniedokrwi
22:31
Tak bardzo pragnę lata. Niewyobrażalnie mocno pragnę tego letniego słońca, zapachu skoszonej trawy, wieczorow -długich i ciepłych w ktorych upijam się i tańczę ubrana w ulubione ogrodniczki z czapka na głowie. Odpalam papierosa, otwieram wino i czuję, że zyję. Narazie umieram, dlatego obudźcie mnie w czerwcu.
— znalezionelisty
Reposted from17november 17november
chodzobejmijmniedokrwi
22:31
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani. Są nieracjonalni i psychotyczni jedynie dlatego, że dostają na to pozwolenie. 
Reposted fromdozylnie dozylnie

June 15 2015

chodzobejmijmniedokrwi
21:01
5012 cfc4 500
ONA
Reposted frompamietaj pamietaj
chodzobejmijmniedokrwi
20:59
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj
chodzobejmijmniedokrwi
20:58
5146 c6f4
Stachura
Reposted frompamietaj pamietaj
chodzobejmijmniedokrwi
20:33
1612 2a14
Reposted frompamietaj pamietaj

May 17 2015

chodzobejmijmniedokrwi
16:54
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaholdmy holdmy

May 06 2015

chodzobejmijmniedokrwi
19:33
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
chodzobejmijmniedokrwi
19:32
Ale choć starała się, jak mogła, nie potrafiła przywrócić mu zainteresowania życiem.
— Jonathan Franzen "Korekty"
chodzobejmijmniedokrwi
19:23
1517 f140 500
I. Karpowicz
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
chodzobejmijmniedokrwi
19:11
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
chodzobejmijmniedokrwi
19:11
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viacytaty cytaty
chodzobejmijmniedokrwi
19:08
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
chodzobejmijmniedokrwi
19:07
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
chodzobejmijmniedokrwi
19:05
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
chodzobejmijmniedokrwi
19:05
4706 014a 500
Cóż M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
chodzobejmijmniedokrwi
19:05
A więc chodzi o to, że jeśli ktoś jest pusty w środku, to ma tendencję do uzależnień
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
chodzobejmijmniedokrwi
19:03
6716 1e9d 500
Tkw M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
chodzobejmijmniedokrwi
19:02
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
chodzobejmijmniedokrwi
19:02
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl