Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

chodzobejmijmniedokrwi
17:48
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:48
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
chodzobejmijmniedokrwi
17:47
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy

February 13 2017

chodzobejmijmniedokrwi
22:31
Tak bardzo pragnę lata. Niewyobrażalnie mocno pragnę tego letniego słońca, zapachu skoszonej trawy, wieczorow -długich i ciepłych w ktorych upijam się i tańczę ubrana w ulubione ogrodniczki z czapka na głowie. Odpalam papierosa, otwieram wino i czuję, że zyję. Narazie umieram, dlatego obudźcie mnie w czerwcu.
— znalezionelisty
Reposted from17november 17november
chodzobejmijmniedokrwi
22:31
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani. Są nieracjonalni i psychotyczni jedynie dlatego, że dostają na to pozwolenie. 
Reposted fromdozylnie dozylnie

June 15 2015

chodzobejmijmniedokrwi
21:01
5012 cfc4 500
ONA
Reposted frompamietaj pamietaj
chodzobejmijmniedokrwi
20:59
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj
chodzobejmijmniedokrwi
20:58
5146 c6f4
Stachura
Reposted frompamietaj pamietaj
chodzobejmijmniedokrwi
20:33
1612 2a14
Reposted frompamietaj pamietaj

May 17 2015

chodzobejmijmniedokrwi
16:54
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaholdmy holdmy

May 06 2015

chodzobejmijmniedokrwi
19:33
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
chodzobejmijmniedokrwi
19:32
Ale choć starała się, jak mogła, nie potrafiła przywrócić mu zainteresowania życiem.
— Jonathan Franzen "Korekty"
chodzobejmijmniedokrwi
19:23
1517 f140 500
I. Karpowicz
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
chodzobejmijmniedokrwi
19:11
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl